Vräkning av barnfamiljer

Skriftlig fråga 2011/12:417 av Hagberg, Christin (S)

Hagberg, Christin (S)

den 23 februari

Fråga

2011/12:417 Vräkning av barnfamiljer

av Christin Hagberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I en promemoria från Barnombudsmannen (BO) och kronofogden (KFM) kan man läsa att antalet barnfamiljer som blir vräkta från sin bostad har ökat under år 2011. I jämförelse med år 2010 är det en ungefärlig ökning med 9 procent.

I promemorian redovisas det arbete som BO och KFM har haft tillsammans med ett antal kommuner för att minska dessa familjers utsatthet.

Det finns också rekommendationer till kommunerna hur de kan arbeta för att förebygga och förhindra att vräkningar sker.

BO och KFM rekommenderar också att lagändringar sker som ställer krav på kommunerna att de arbetar förebyggande för att förhindra vräkningar.

Min fråga till statsrådet är:

Är statsrådet beredd att arbeta för att en sådan lagändring sker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-23 Anmäld: 2012-02-23 Besvarad: 2012-02-29 Svar anmält: 2012-02-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-29)