Vräkning av barnfamiljer

Skriftlig fråga 2005/06:285 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 1 november

Fråga 2005/06:285 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Vräkning av barnfamiljer

Den 28 oktober presenterade Socialdepartementet en utredning om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer (SOU 2005:88). Många barn tvingas lämna sitt hem och flytta runt, ibland i åratal, mellan olika tillfälliga bostäder. I dag saknas statistik över antalet barn som berörs av vräkning, både hos socialtjänsten och hos kronofogdemyndigheten, men utredningen uppskattar att minst 1 000 barn vräktes under 2004.

Den vanligaste orsaken till att barnfamiljer vräks är hyresskulder. För majoriteten av barnfamiljerna understeg skulden 20 000 kr, vilket är mindre än vad en genomsnittlig vräkning kostar. Två tredjedelar av de vräkta hushållen med barn var ensamstående föräldrar och två tredjedelar av dessa var kvinnor. Barnen var ofta små; i drygt hälften av fallen fanns ett yngsta barn i förskoleåldern, det vill säga upp till och med sex år.

Resultaten i studien visade att två tredjedelar av de vräkta barnfamiljerna uppgav att de efter vräkningen hade svårigheter att klara löpande utgifter för mat, hyra och räkningar. Den ofrivilliga flytten, som i sig torde vara traumatisk för de flesta barn, ledde ofta till byte av skola och därmed kamratkrets.

Barnets bästa ska enligt lag prioriteras i allt socialt arbete men utredningen konstaterar att kommunens bostadspolitiska instrument används för lite och att det saknas en social bostadspolitik. Brister finns även hos socialtjänsten som agerar för lite eller för sent när en barnfamilj riskerar att vräkas.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra att barnfamiljer vräks från sina hem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-01 Anmäld: 2005-11-07 Besvarad: 2005-11-09 Svar anmält: 2005-11-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-09)