Vodkaproduktionen i Sverige efter utförsäljning av Vin & Sprit AB

Skriftlig fråga 2006/07:814 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 5 mars

Fråga

2006/07:814 Vodkaproduktionen i Sverige efter utförsäljning av Vin & Sprit AB

av Fredrik Olovsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I ett pressmeddelande från Regeringskansliet den 2 mars kan man läsa att vodkan har en stor betydelse för den svenska livsmedelsexporten. Den utgör enligt jordbruksministern drygt 11 procent av exporten och 2006 uppgick exporten av vodka till ca 4,3 miljarder kronor. Därmed är produktionen av vodka även viktig för det svenska jordbruket som levererar råvaror till produktionen.

Den 2 mars presenterade statsrådet Odell regeringens proposition om utförsäljning av statligt ägda företag, bland annat vodkatillverkaren Vin & Sprit AB. I propositionen sägs inget om att försäljningen av företaget ska ske på ett sätt som gör att produktionen av vodka stannar i landet. Det är därmed högst osäkert om produktionen av till exempel Absolut Vodka även fortsättningsvis och långsiktigt kommer att ske i Sverige med svensk råvara efter en försäljning av Vin & Sprit.

Min fråga till statsrådet är om han tänker vidta åtgärder i samband med försäljningen av företaget som garanterar fortsatt produktion av vodka i Sverige.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-05 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-12 Svar anmält: 2007-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-12)