Vodkans betydelse för svensk livsmedelsexport

Skriftlig fråga 2006/07:815 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 5 mars

Fråga

2006/07:815 Vodkans betydelse för svensk livsmedelsexport

av Fredrik Olovsson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I ett pressmeddelande från jordbruksministern den 2 mars kan man läsa att Vodkan har en stor betydelse för den svenska livsmedelsexporten. Den utgör drygt 11 procent och därför är den senaste konsumentundersökningen av stor vikt för Sverige i kommande EU-förhandlingar gällande EU:s nya vodkadefinition.

Uppenbarligen anser jordbruksministern att det är viktigt för svenskt jordbruk med fortsatt produktion av vodka i Sverige. Därför är det något av en paradox att regeringen samma dag, den 2 mars, lägger fram sin proposition om utförsäljning av bland annat Vin & Sprit på riksdagens bord. Det är därmed högst osäkert om produktionen av till exempel Absolut Vodka även fortsättningsvis och långsiktigt kommer att ske i Sverige med svensk råvara.

Min fråga till jordbruksministern är om han fört fram dessa synpunkter under regeringens beredning av frågan om utförsäljning av statliga företag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-05 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-12 Svar anmält: 2007-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-12)