Vittnesskydd

Skriftlig fråga 2009/10:957 av Pertoft, Mats (mp)

Pertoft, Mats (mp)

den 6 juli

Fråga

2009/10:957 Vittnesskydd

av Mats Pertoft (mp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Torsdagen den 1 juli 2010 blev två personer skjutna till döds i en illegal spelklubb i stadsdelen Ronna i Södertälje. Polisen var snabbt på plats och påbörjade arbetet med att söka förövarna.

När man följer utvecklingen av polisens arbete i medierna och gång på gång ser hur enskilda medborgare uttalar sin oro för att vittna på grund av rädsla för hot blir man mycket oroad. Även poliser med insyn i förhållandena i Ronna uttrycker förståelse för personer som inte vågar vittna på grund av rädsla för repressalier. Det förekommer även uttalanden av enskilda som hänvisar till släktingar och bekanta som har trätt fram och vittnat i tidigare händelser och då utsatts för misshandel och repressalier.

Detta sker i Sverige i en stadsdel i Södertälje. Vårt land bygger på respekt för lag och ordning samt att det är de skyldiga som ska straffas, inte de som vågar stå upp och peka ut de skyldiga.

Det är av största vikt att rättssamhället visar att man utan risk för repressalier kan träda fram och ge sina vittnesmål i denna fråga om morden i Södertälje och Ronna. Särskilt viktigt är detta eftersom en stor del av Ronnas befolkning består av relativt nyanlända flyktingar och det är av stor betydelse att de får en bild av rättssamhället i Sverige som skapar förtroende.

Olika intervjuade i medierna och även enskilda poliser har tydligt pekat ut risken för repressalier som överhängande. Därför borde det vara angeläget att sätta in extra polisiära resurser för att säkerställa att inga presumtiva vittnen känner osäkerhet eller rädsla.

Min fråga till justitieministern är följande:

Avser justitieministern utifrån ovanstående beskrivning att verka för att presumtiva vittnen kan känna sig trygga och säkra för repressalier eller andra påtryckningar när de ställer upp som vittnen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-07-06 Besvarad: 2010-07-15 Svar anmält: 2010-07-23 Anmäld: 2010-07-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-15)