Vitbok och vittnesseminarier om Lundsberg

Skriftlig fråga 2013/14:140 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 22 november

Fråga

2013/14:140 Vitbok och vittnesseminarier om Lundsberg

av Peter Persson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Det är uppenbart att det behövs en översyn av riksinternatskolornas särställning.

Ålderdomliga initiationsriter och olika former av pennalism måste omedelbart upphöra och ansvariga i aktuella fall bli föremål för brottsutredning. Enligt uppgift har en elevhemsföreståndare godkänt den så kallade strykjärnsnollningen på Lundsberg. Vansinnet i detta framgår tydligt om man tänker sig att en lärare i den vanliga skolan hade gett sina elever klartecken att skoja med andra, yngre elever på detta sätt. Den kommunala skola eller den friskola i vilken detta skett hade knappast överlevt detta. Lundsberg försvaras dock av de samhälleliga eliternas nätverk, inte minst näringslivets. Pennalismen ses tydligen som en del av direktörsfostran och träning inför bolagsstyrelsesammanträdena.

Uppenbarligen har Skolinspektionen och dess föregångare genom årtionden fått många signaler om vad som pågått på främst Lundsberg. I medierna har också framträtt många röster. Jag tror att det behövs någon form av vitbok och en inbjudan till vittnesseminarier för de elever och lärare som upplevt eller åsett övergrepp. Givetvis finns det säkert också röster som en gång deltog men som i dag känner skuld och ånger och därför kan tänkas vara beredda att vittna. Detta kan både bli en upprättelse för de drabbade och ett underlagsmaterial i bedömningen av lämpligheten av den här typen av skolor.

Avser ministern att ta initiativ till en vitbok om främst Lundsberg och/eller vittnesseminarier som kan ventilera det som skett genom åren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-22 Anmäld: 2013-11-22 Besvarad: 2013-12-04 Svar anmält: 2013-12-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-04)