Vitalisering av fondsparandet - bytesrätt utan reavinstskatt

Skriftlig fråga 2006/07:649 av Widegren, Cecilia (m)

Widegren, Cecilia (m)

den 15 februari

Fråga

2006/07:649 Vitalisering av fondsparandet – bytesrätt utan reavinstskatt

av Cecilia Widegren (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I systemen för pensionssparande, premiepension och individuellt pensionssparande kan man i dag byta fond utan att betala skatt på eventuell reavinst. Så fungerar det inte för dem som sparar i fonder utanför dessa system. De tvingas betala reavinstskatt om de vill byta. Det gör att många väljer att ha kvar fonderna trots dålig utveckling. Fastlåsningseffekten gör att spararna kan sitta fast med höga avgifter och dålig avkastning för att ett byte skulle bli alltför dyrt på grund av att delar av kapitalet skulle försvinna i skatt.

Många – politiker, utredare, aktörer på finansmarknaden – har argumenterat för att skatten borde kunna skjutas upp vid fondbyten. Större rörlighet mellan de olika fonderna för spararna skulle öka konkurrensen och ge människor möjlighet att välja bort sämre förvaltare. Pengarna blir fria och nya fondbolag eller fonder – kanske med bättre potential eller annan inriktning – blir tillgängliga för spararna utan att kapitalet försvinner i beskattning. En undersökning från Fondbolagens förening förra året visar att så många som varannan svensk över 65 år skulle byta fonder om inte reavinstskatten vid fondbyten på 30 procent fanns. Bland alla fondsparare skulle över en tredjedel placera om fondpengarna utan skatt. Självklart skulle en ökad rörlighet, byten mellan fonder, öka konkurrensen och därmed stärka konsumenterna.

Vilka åtgärder avser statsrådet Odell att vidta för att vitalisera konkurrensen kring fondsparandet och införa möjligheten till fondbyte utan reavinstskatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-15 Anmäld: 2007-02-15 Besvarad: 2007-02-21 Svar anmält: 2007-02-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-21)