Vita käppen

Skriftlig fråga 2006/07:1549 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 13 augusti

Fråga

2006/07:1549 Vita käppen

av Fredrik Lundh (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

De synskadade i Sverige har rätt till en säker trafikmiljö och därför måste respekten för den vita käppen öka i trafiken, vilket riksdagen beslutade om förra året. Statsrådet Torstensson lovade i ett frågesvar till mig redan vid årsskiftet att till riksdagen lämna en samlad redovisning över hur trafiksäkerheten för synskadade ska förbättras. Fortfarande, åtta månader senare, finns ingen samlad redovisning kring trafiksäkerheten. Varför dröjer redovisningen?

Riksdagens beslut för att ge landets synskadade en säker trafikmiljö måste verkställas och prioriteras. Jag vill påminna om att andra, för människor livsavgörande frågor, har den borgerliga regeringen inte dragit i långbänk utan kommit med egna förslag, även om detta resulterat i slarvigt förberedda ärenden. Jag och landets synskadade väntar med spänning på vad regeringen kommer fram till och hoppas, när frågan tar sådan tid, att förslaget blir bra, i motsats till andra förslag från regeringen.

Min fråga till statsrådet Åsa Torstensson är om hon avser att se till att denna redovisning sker och i så fall när den kommer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-13 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-27 Svar anmält: 2007-08-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-27)