Visumtvång för medborgare i Kosovo

Skriftlig fråga 2013/14:340 av Dibrani, Adnan (S)

Dibrani, Adnan (S)

den 21 januari

Fråga

2013/14:340 Visumtvång för medborgare i Kosovo

av Adnan Dibrani (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Republiken Kosovo har erkänts av 105 av FN:s 193 stater, bland annat USA och Sverige, och den internationella domstolen i Haag har godkänt republikens själständighetsförklaring i februari 2008.

Kosovo är ett litet land på Balkan, omgivet av stater som närmar sig EU i syfte att utöka utländska investeringar i landet, utbyte av handel, utbildning med mera mellan olika europeiska länder. Serber, makedonier, albaner, montenegriner med flera medborgare på Balkan kan i dag resa utan visum inom Europa.

Även Kosovo är i stort behov av investeringar, handelsutbyte och andra åtgärder för att bygga upp landet efter Kosovokriget. Därför är kontakterna med länderna i övriga Europa viktiga. I dag hindras detta av att man tvingas söka visum för resor till olika europeiska länder. Detta gäller även turism.

Fråga:

Avser utrikesministern att arbeta för att visumtvång för medborgare i Kosovo avskaffas vid resor inom Europa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-21 Anmäld: 2014-01-22 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)