visumansökan

Skriftlig fråga 2001/02:786 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 21 februari

Fråga 2001/02:786

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om visumansökan

Rwanda har slopat visumansökan för svenska medborgare. För medborgare i Rwanda kvarstår dock visumtvånget för besök till Sverige. I dag får man beräkna tiden för en visumansökan till tre veckor. Visum utfärdas vid Sveriges ambassad i Nairobi: Kenya. För att lämna in en visumansökan behöver den som ansöker personligen kontakta ambassaden i Nairobi. För många i Rwanda innebär det också en dyr och tidskrävande resa. Genom avtal med ett EU-land som är Schengenakrediterat för utfärdande av visum kunde Sverige på ett tillfredsställande sätt förkorta handläggningstiden, minska administrativa kostnader och öka tillgängligheten till utfärdande myndighet. Ett sådant avtal bör snarast komma på plats.

Jag undrar om utrikesminister Anna Lindh har för avsikt att lösa frågan om utfärdande av visum i Rwanda genom avtal mellan Sverige och lämplig EU-ambassad i Kigali.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-02-21 Besvarad: 2002-02-27 Anmäld: 2002-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-27)