vissa kontakter med Sydafrika

Skriftlig fråga 1997/98:136 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:136 av Carina Hägg (s) till statsrådet Pierre Schori om vissa kontakter med Sydafrika

Det finns stor kunskap om olika typer av kontakter mellan Sverige och Sydafrika. Vi känner väl till UD, Sida, kyrkan, fackliga och andra organisationers insatser. Kontakterna mellan dem som arbetade mot apartheidsystemet är alltså väl kända. Det fanns dock mindre kända kontakter, mellan de som stödde apartheidsystemet och den f.d. apartheidregimen. Kan vi låta de kontakterna sjunka undan i historiens glömska utan att dra lärdomar för framtiden?

Det är med stort intresse vi kunnat följa sanningskommissionens arbete under dess ordförande Desmond Tutu. Ett imponerande arbete, även om det finns brister i de olika parternas bidrag. Det vore värdefullt att så långt som möjligt få klarlagt vilka i omvärlden som aktivt stödde apartheidsystemet. Här ligger ett ansvar för vår samtid.

Det är förvånande att ingen hittills har försökt dokumentera kontakterna och stödet från svenskar och svenska intressen till apartheidregimen i Sydafrika. Några ledtrådar kan man hitta i Isolera Sydafrikakommittens, ISAK:s publikationer och några indikationer ges i mediedebatten från de aktuella åren. Vidare finns några exempel från debatter i riksdagen. Men det är allt.

Min fråga till regeringen är om Pierre Schori förberett något initiativ syftande till att klarlägga vissa kontakter med apartheidregimen i Sydafrika.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-11-13 Anmäld: 1997-11-17 Besvarad: 1997-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga