Visitering av besökare på Migrationsverkets förvar

Skriftlig fråga 2017/18:1446 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Migrationen är i dag en av de mest angelägna samhällsfrågorna. Legitimiteten för asylsystemet är av största vikt och därför måste prövningen vara rättssäker och ett avslag följas av avvisning.

De som fått avslag, men som av olika skäl kan antas försvåra återvändandet, kan tas i förvar hos Migrationsverket i väntan på verkställighet.

Eftersom förvaren inte tillhör kriminalvården utan Migrationsverket kan de inte likställas med ett häkte eller fängelse. Däremot ska personer som förts dit inte kunna lämna anläggningen.

Den förvarstagne har rätt att ta emot besök, men i dag finns det en oklarhet i hur vida förvaret har rätt att vid misstanke visitera besökaren. 

Att föra in allmänfarliga objekt på förvaret skulle kunna medföra stor risk för såväl försvarstagna som Migrationsverkets personal. Besöksavdelningen måste därför ses som en del av förvarslokalen och ingen, vare sig besökare eller förvarstagna, ska ha rätt att föra in föremål som menligt kan inverka på verksamheten.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Anser statsrådet att detta är en för Migrationsverket angelägen fråga, och är det nödvändigt att se över lagstiftningen för att möjliggöra detta? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-07 Överlämnad: 2018-06-08 Anmäld: 2018-06-11 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga