Vision för mjölken

Skriftlig fråga 2011/12:726 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 14 augusti

Fråga

2011/12:726 Vision för mjölken

av Carina Hägg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Sveriges lantbrukare exporterar produkter till en internationell livsmedelsmarknad. Företagen påverkas även av världsmarknadspriset på foder för kor. Nyligen samlades ca 600 lantbrukare till ett extrainkallat krismöte på Elmia i Jönköping, och i sociala medier pågår debatten. Länder inom EU har fått godkännande för att kunna tidigarelägga utbetalningar av gårdsbidrag. Detta är något som LRF har efterfrågat även för Sverige, mot bakgrund av situationen för mjölkbönderna. LRF har tagit fram ett stödpaket som inkluderar likviditetsberäkningar, men frågan är om regeringen kan behöva vidta åtgärder på såväl kort som lång sikt. Landsbygdsminister Erlandsson hänvisar till förväntade beslut i EU under 2014. Men det är otillräckligt som vision för mjölken. På längre sikt ser jag däremot positiva förutsättningar för mjölkproduktion.

Mot bakgrund av denna situation undrar jag om landsbygdsminister Eskil Erlandsson och regeringen har vidtagit några åtgärder för mjölkbönderna och mjölken.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-08-14 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-28 Svar anmält: 2012-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-28)