Vinterväghållningen i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:774 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I en interpellationsdebatt med statsrådet Tomas Eneroth lyfte jag den uppföljning och granskning som Sveriges Åkeriföretag har gjort av vinterväghållningen i Sverige. Undersökningen har gjorts av konsultföretaget WSP.

I interpellationsdebatten riktade statsrådet kritik mot undersökningen och menade att det finns brister i den. Statsrådet påstod att WSP-rapporten innehåller felaktigheter men presenterade inte vilka belägg han hade för att det inte återfinns omfattande brister i vinterväghållningen i Sverige.

Statsrådet bör nu därför precisera på vilket sätt dessa påstådda felaktigheter påverkar slutsatsen gällande att det finns brister som behöver åtgärdas i vinterväghållningen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vad menar statsrådet med att det finns felaktigheter i beskrivningen av att vinterväghållningen i Sverige är bristfällig?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-13 Överlämnad: 2018-02-13 Anmäld: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-02-21 Sista svarsdatum: 2018-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga