Vinterdäck

Skriftlig fråga 2007/08:873 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 28 februari

Fråga

2007/08:873 Vinterdäck

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, vilket också har fastställts genom beslut i riksdagen. Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Trafiksäkerhetsarbetet i nollvisionen innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Därmed har många åtgärder vidtagits under de senaste åren i syfte att öka trafiksäkerheten.

I Sverige har vi en lag som säger att vi ska använda vinterdäck vid vinterväglag; mellan den 1 december och den 31 mars ska vinterdäcken vara på. Kraven gäller personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar samt släp som dras av dessa. Och den främsta orsaken är just att öka säkerheten på våra vägar.

I Sverige behöver inte utlandsregistrerade bilar använda vinterdäck. Det är en självklarhet att de som gästar vårt land följer våra trafikregler och bestämmelser, men det är inte lika självklart att de behöver följa lagen om vinterdäck.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder så att även utlandsregistrerade bilar följer den svenska lagstiftningen angående vinterdäck?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-28 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)