Vinterdäck på tyngre fordon

Skriftlig fråga 2019/20:505 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Ingen seriös åkare släpper ut sitt fordon i nordiskt vinterväglag utan att ha bra däck på styrande och drivande hjulaxlar. All forskning och erfarenhet pekar på att nyttjande av vinterdäck på medrullande axlar leder till högre energiförbrukning och sämre luftmiljö men i ingen/ringa omfattning påverkar trafiksäkerheten. I år infördes krav på att tyngre fordon ska vara utrustade med vinterdäck på samtliga hjulpar på hela ekipaget. Utöver att det inte är klargjort vad som ska klassas som ett vinterdäck påpekar expertismyndighet att det är på fordonets drivande/styrande axlar det gör skillnad med vinterdäck medan det på övriga hjulaxlar inte gör någon trafiksäkerhetsmässig skillnad. 

Många åkerier runt om i hela landet står nu inför stora utmaningar med att byta till rätt däck. Men då det inte är klarlagt vad som är rätt däck och det utöver detta är förenat med stora kostnader att byta däck förefaller inte förslaget så väl underbyggt. 

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth blir därför:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att de hittillsvarande reglerna ska fortsätta tillämpas till dess det finns en definition  på vad som egentligen är "vinterdäck"?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-27 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga