Vinsttak inom välfärden

Skriftlig fråga 2017/18:718 av Sofia Fölster (M)

Sofia Fölster (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Under alliansregeringen ökade andelen kvinnliga företagare med 10 procent, vart tredje nytt företag i vårt land startas i dag av en kvinna och 25 procent av alla svenska företag drivs av en kvinna. Kvinnors företagande bidrar till bättre tillväxt och mindre utanförskap, inte minst bland utrikesfödda.

Därför är det problematiskt att den så kallade feministiska regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, lägger fram ett vinsttaksförslag inom skolan och vårdsektorn som begränsar företagande och entreprenörskap. Välfärdssektorn är en av de få branscher som har fler kvinnliga än manliga företagare. Det föreslagna vinsttaket skulle slå undan benen på tusentals kvinnliga entreprenörer.

Det är brister i kvalitet som ska motverkas, inte entreprenörskap och valfrihet. Om regeringens vinsttak realiseras kommer många välfungerande aktörer inom skola och omsorg att tvingas lägga ned sin verksamhet. Regeringen kallar sig feministisk men slår sedan ett slag rakt mot kvinnliga företagare. Det går inte ihop.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka positiva konsekvenser menar statsrådet att regeringens förslag om vinsttak får för kvinnliga företagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-02 Överlämnad: 2018-02-05 Anmäld: 2018-02-06 Svarsdatum: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-14
Svar på skriftlig fråga