Vinstbegränsning i välfärden

Skriftlig fråga 2017/18:719 av Sofia Fölster (M)

Sofia Fölster (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Tillgänglighet och individens personliga inflytande ska vara avgörande i valet av skola, vård och omsorg. Trots detta har regeringen och Vänsterpartiet nu lagt ett gemensamt förslag med syfte att begränsa vinstuttaget till 7 procent av det operativa kapitalet för friskolor och fristående omsorgsaktörer.

I stället för att motverka bristerna inom välfärden, såväl offentlig som fristående, väljer regeringen att motverka mångfalden av aktörer. Det begränsar valfriheten för brukare, patienter och elever samt skiftar fokus i välfärdsfrågan från kvalitet till driftsform.

Kvaliteten ska vara hög inom både kommunala skolor och friskolor precis som den ska vara hög inom såväl offentliga som fristående äldreboenden. Därför krävs högre kvalitetskrav på alla aktörer. Regeringens förslag riskerar i stället att slå undan benen på tusentals fristående aktörer inom välfärdssektorn. Det slår mot valfriheten, enskilda entreprenörer och alla de människor som valt ett fristående äldreboende, en fristående vårdplats eller en friskola.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Varför ämnar ministern och den samlade regeringen begränsa entreprenörskap och valfrihet i stället för att motverka kvalitetsbristerna inom välfärden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-02 Överlämnad: 2018-02-05 Anmäld: 2018-02-06 Sista svarsdatum: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-02-15
Svar på skriftlig fråga