Vindkraft i Värnamo

Skriftlig fråga 2011/12:230 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 9 december

Fråga

2011/12:230 Vindkraft i Värnamo

av Carina Hägg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Jag har en positiv inställning generellt till vindkraft och ser konkret värdet av investeringar i vindkraftverk som i Vallerstad. När två intressen står mot varandra, dels Försvarsmaktens intresse av att bibehålla sina övnings- och inflygningsområden över Värnamo, dels intresset av att säkra en utbyggnad av den svenska elproduktionen, har ytterst regeringen att väga av dessa intressen mot varandra. Det är inte till fyllest att uttrycka förståelse för problemet. Regeringen har att ge konkreta svar om sin syn på hur dessa intressekonflikter kan lösas ut. Utbyggnad av vindkraft borde bli ett regeringsärende. Hänsyn ska tas till att en utbyggnad av vindkraft i ett område som Vallerstad påbörjats. Det bör finnas en linje från regeringen om vilket intresse som väger tyngts. Försvarsmaktens förutsättningar kan tillgodoses men det är inte rimligt att såväl riva befintliga vindkraftverk som att stoppa vindkraftsutbyggnad. I dag finns en stor osäkerhet i Värnamo om förutsättningarna för vindkraft samtidigt som jag önskar se en ökning av den vindbaserade elproduktionen. Det är önskvärt att initiativ tas för en bred politisk samsyn om vindkraftens förutsättningar.  

Min fråga till näringsministern är om hon med anledning av det anförda fortfarande drar slutsatsen att inga initiativ ska tas för en lösning av intressekonflikter sådana som den mellan Försvarsmakten och utbyggnaden av vindkraftverk.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-09 Anmäld: 2011-12-09 Besvarad: 2011-12-14 Svar anmält: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)