Vindkraft i det svenska fjällandskapet

Skriftlig fråga 2015/16:872 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Vindkraftsparker i fjällområden blir allt vanligare i dag. Det handlar om flertalet kraftverk inom samma område med höjdryggar som går hundratals meter upp, vilket medför att verken i alla väderstreck syns väldigt långt. Detta innebär att landskapsbilden går från orörd och storslagen fjällmiljö till industripark.

Därtill finns det fall där ljudnivåerna överskrider rekommendationerna, och där hindersbelysningen som verken utrustas med medför blinkande rött ljus under skymning, gryning och mörker och blinkande högintensivt vitt ljus dygnet runt.

Den storslagna naturen, utsikten, tystnaden och orördheten kommer att upphöra att existera. Att kalla byggande av industrianläggningar i de få delarna av orörd natur vi har kvar för miljövänligt är helt obefogat och ger en felaktig bild av de faktiska negativa effekter på miljön som följer.

Det finns flera fall där inventeringarna som gjorts under tillståndsprocessen inte varit tillräckliga, ett exempel är Munkflohögen där man först när lokalbefolkningen grep in hittade örn.

Att bygga en vindpark mitt i ett storslaget och vidsträckt landskap med orörd vildmark är inte på något sätt försvarbart då det kommer att påverka många människor under många år.

Man undandrar många möjligheter till framtida utveckling inom turism, friluftsliv och rekreation. Det innebär även en stor förlust för dem som bor där eller besöker området i dag. Trafik, med därtill hörande handel, kommer att minska och utvecklingen kommer att stanna av. Inte minst medför det också stor problematik kring samernas renbetesområden. Dessutom får hela kartan för fjällturism ritas om.

Min fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson är därför:

Vad avser ministern och regeringen att göra för att förhindra den negativa miljöpåverkan som vindkraftverk i de svenska fjällen har?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-25 Överlämnad: 2016-02-26 Anmäld: 2016-03-01 Svarsdatum: 2016-03-09 Sista svarsdatum: 2016-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga