Vindkraft i Arktis

Skriftlig fråga 2020/21:659 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Stora delar av de nordiska land- och havsområdena finns i den arktiska regionen. Många är de miljöutmaningar Arktis står inför, och tydliga strategier för hur dessa ska hanteras måste finnas på plats, såväl i respektive land som i det nordiska samarbetet. Fokus ska vara vad som är det bästa agerandet för Arktis natur samt för dem som är bosatta där.

Exploatering av de naturresurser som finns i området har ökat intresset för vindkraft och vattenbruk. Den konkurrens som finns om resurserna har därtill skärpt det geopolitiska läget.

Vindkraft påverkar miljön i hela det område man nyttjar för den, mer eller mindre beroende på vilken typ av miljö det rör sig om. När det gäller Arktis handlar det om en gigantisk påverkan. Djur, natur, befolkning och hela ekosystem berörs, vilket riskerar att ytterligare äventyra Arktis redan utsatta miljö. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vad är regeringens ståndpunkt gällande vindkraft i Arktis?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-23 Överlämnad: 2020-11-24 Anmäld: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-12-02 Svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga