Viltövervakning av smittsamma sjukdomar

Skriftlig fråga 2018/19:44 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

År 2017 fick SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) ett uppdrag att övervaka inte bara CWD-smitta utan även andra viltsjukdomar som fågelinfluensa, dvärgbandmask och amerikansk svinpest.

När myndigheterna nu har fått sina nya regleringsbrev finns förvånande nog inte detta viktiga uppdrag med längre. I fackpressen har vi under januari kunnat läsa att statssekreteraren på näringsdepartementet tagit en muntlig kontakt med ansvariga myndigheter för att intyga att övervakningen inte ska dras ned eller tas bort. För allmänheten råder dock oklarhet om vad som gäller.

CWD och afrikansk svinpest kan få förödande konsekvenser för inte bara vilda djur utan även tamdjursbesättningar. I andra länder har hela besättningar fått slaktas ut, och då smittan kommer allt närmare Sverige finns den risken även här.

I en tid då svenskt jordbruk redan riskerar att minimeras på grund av dålig lönsamhet och sommarens torka vore detta förödande för svensk livsmedelsproduktion.

I Svealandsregionen med en tät rovdjurspopulation är även risken för utbrott av dvärgbandmask stor och rädslan för smittspridning till människa är överhängande. Risken för smitta vid svamp- och bärplockning finns, och det vore tråkigt för friluftslivet och friskvården om människor inte vågade röra sig i skog och mark av rädsla för att bli smittade.

En garant för att staten ska kunna ge råd och information om vad som sker i naturen är övervakning och kontroll av smitta. Det är därför oroväckande med signaler som kommuniceras ut offentligt om att regeringen glömt att föra in uppdraget till ansvarig myndighet som sedan avbryter övervakningen.

Det är viktigt att statliga myndigheter har ett långsiktigt och noggrant övervakningssystem av viltsjukdomar. Detta får inte äventyras av att regeringen glömt att föra in saker i sina regleringsbrev.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

Finns uppdraget om viltövervakning med i uppdraget till ansvarig myndighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-28 Överlämnad: 2019-01-28 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga