villkoren på kreditmarknaden

Skriftlig fråga 2004/05:1820 av Johansson, Jörgen (c)

Johansson, Jörgen (c)

den 7 juni

Fråga 2004/05:1820

av Jörgen Johansson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg om villkoren på kreditmarknaden

En låg ränta stimulerar konsumtion och bidrar därmed till tillväxt. Många familjer lånar ofta till yttersta marginalen vilket innebär att möjligheten att klara tillfälliga ekonomiska kriser saknas. Risken med den galopperande upplåningen hos hushållen riskerar att blåsa upp en ekonomisk bubbla som riskerar att spricka och vålla mycket lidande för drabbade människor. Även samhället drabbas av en sådan utveckling.

Bakgrunden till dagens situation är en alltför lättvindig utlåning av pengar från våra banker där alltför ofta kreditprövningen kan ifrågasättas. Situationen bidrar till impulsköp av kapitalvaror, vilket alltför många inte har ekonomi att finansiera. Formerna för att locka kunder till ökad upplåning, via en offensiv marknadsföring, finner alltmer sofistikerade former vilket kan ifrågasättas.

Alltför ofta hänvisas till Riksbankens låga räntenivåer vilket är en skönmålning av situationen då det tveklöst åvilar varje låneinstitut att seriöst pröva varje låntagares förmåga att klara sin familjeekonomi.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att lindra effekterna av en alltför vidlyftig lånesituation för många människor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-07 Anmäld: 2005-06-07 Besvarad: 2005-06-15 Svar anmält: 2005-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-15)