Villkoren för svensk filmindustri

Skriftlig fråga 2019/20:650 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Tillväxtpotentialen i svensk film- och tv-produktion bedöms vara stor. I undersökningen Svenskarna och internet slås fast att Netflixtittandet i Sverige har fördubblats sedan 2015. Därutöver kommer flera liknande streamningstjänster, såsom Apple, Amazon och Disney+, att presenteras på den svenska marknaden inom en snar framtid, vilket gissningsvis kommer att öka det totala tittandet ytterligare.

I och med att efterfrågan på film och tv ökar så ökar behovet att kvalificerad arbetskraft. Och här handlar det för Sveriges del om många kvalificerade och attraktiva jobb. Många länder har i dag olika typer av produktionsincitament för att gynna filmproduktionen i det egna landet. Faktum är att Sverige är ett av endast fyra EU-länder som inte har några produktionsincitament. Många filmer – även sådana som till stor del utspelas i Sverige – spelas i dag in i andra länder. Det kan inte uteslutas att avsaknaden av produktionsincitament spelar roll för detta.

En annan viktig del i att tillvarata potentialen i filmnäringen är att se till att rätt kompetenser finns i landet. Här gör regeringen ett bra jobb, inte minst när det kommer till att öka antalet kurser på yrkeshögskolan, men mer kan göras. Filmbranschen har själva tagit initiativ till att starta en yrkesnämnd som ska kartlägga de ökande behoven av kvalifikationer.

Under förutsättning att vi snart får produktionsincitament på plats så kan vi vidare fundera på hur vi säkrar att vi har rätt kompetenser (även bakom kameran) för att klara det förmodat ökade produktionstrycket. Vi bör dessutom se till att dessa yrkesgrupper har skäliga arbetsvillkor. I Storbritannien (där man har produktionsincitament) avsätts en liten del av den rabatt filmbolagen får tillbaka till en kompetensförsörjningsfond, med syfte att värna den långsiktiga tillväxten för brittisk filmindustri.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Hur kommer ministern att arbeta för att säkra återväxten av filmarbetare i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-16 Överlämnad: 2019-12-17 Anmäld: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-31 Svarsdatum: 2020-01-08
Svar på skriftlig fråga