villkoren för handikappade egenföretagare

Skriftlig fråga 2000/01:1207 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 11 maj

Fråga 2000/01:1207

av Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) till näringsminister Björn Rosengren om villkoren för handikappade egenföretagare

Som bekant har personer med olika funktionshinder svårt att få anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt har många av dem idéer och vilja att bli egenföretagare. Dagens regler är dock så utformade att detta möter betydande svårigheter.

Olika handikapp medför sjukperioder som ibland kan vara ganska långa. Efter en sjukskrivningsperiod måste en handikappad troligen starta om sitt företag. Det är få personer som har egna ekonomiska resurser till detta.

För att ta vara på de idéer och vilja att arbeta som personer med funktionshinder har, borde därför reglerna för egenföretagande med avseende på funktionshinder ses över.

Jag vill fråga vilka åtgärder ministern ämnar vidta för att underlätta egenföretagande för personer med funktionshinder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-11 Anmäld: 2001-05-15 Besvarad: 2001-05-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-16)