Vildsvinsolyckor

Skriftlig fråga 2007/08:475 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 13 december

Fråga

2007/08:475 Vildsvinsolyckor

av Lars Wegendal (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Vildsvinsstammen uppgår i dag till mellan 50 000 och 80 000 djur, en stam som under senare år har ökat höst väsentligt inte minst med anledning av milda vintrar och hur många och stora kullar en sugga kan få. Detta har inneburit positiva värden för alla dem som ägnar sin fritid åt jakt med fler svårjagade djur att jaga. Men det har även inneburit negativa värden då många djur drar sig närmare tätbebyggda områden och där ställer till stor skada.

Men att det blir fler djur innebär också fler konfliktpunkter mellan människa och djur. Senast har Nationella viltolycksrådet visat på kraftigt ökande olycksstatistik med en beräknad ökning med 40 procent under de senaste fyra åren. Under innevarande år räknar man med omkring 1 200 olyckor mellan trafikanter och vildsvin. Fortfarande är dock antalet rådjurs- och älgolyckor fler än vildsvinsolyckorna. Men med tanke på att vildsvin endast finns i ett fåtal län kan problemet vara klart större just i dessa län.

Min fråga till jordbruksministern är därför:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att begränsa vildsvinsstammen storlek?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-13 Anmäld: 2007-12-13 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)