Vildsvinsfällor

Skriftlig fråga 2009/10:1015 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 3 september

Fråga

2009/10:1015 Vildsvinsfällor

av Tomas Eneroth (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Vildsvinen ökar alltmer i antal, vilket ställer till problem för jord- och skogsbruket men även för jägare och privatpersoner. Nu utvecklas fällor för att fånga vildsvin och därmed minska problemen. En ny generation effektivare och säkrare fällor finns nu färdigutvecklade, men möjligheten att använda dem försenas på grund av utdragna hanteringstider hos Statens veterinärmedicinska anstalt och Djurförsöksetiska nämnden. Den långsamma hanteringen bidrar till att problemen blir större än nödvändigt på landsbygden och att nya, säkrare fällor inte kan lanseras på marknaden.

Jag vill därför fråga jordbruksministern vilka åtgärder han avser att vidta för att påskynda utvecklingen och prövningen av vildsvinsfällor.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-03 Besvarad: 2010-09-13 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-13)