Vildsvin med höga cesiumvärden

Skriftlig fråga 2018/19:699 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det finns numera vildsvin i Gävleborg. Många av vildsvinen innehåller för höga halter av cesium. I början av året innehöll sju av tio fällda vildsvin för höga halter, vilket är en konsekvens av Tjernobyl. Detta leder förstås till problem. Vildsvin med för höga halter av cesium får inte säljas eller skänkas bort. För privat bruk bör vildsvinskött inte ätas mer än ett par gånger per år.

Vid jakt på vildsvin är det jägarna som bekostar provtagning och, om det behövs, destruering av vildsvinet. När vildsvinen inte kan ätas eller säljas minskar intresset för jakt då det enbart leder till kostnader för jägaren eller jaktlaget. Det betyder att vildsvinspopulationen ökar och lantbruket får problem. Även trafikolyckorna kan öka. Länsstyrelsen i Gävleborg har inga medel för att bistå till kostnaderna för provtagning och destruering.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att bistå jägarna i Gävleborg med kostnaderna i arbetet med att hålla nere vildsvinsstammen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-28 Överlämnad: 2019-05-29 Anmäld: 2019-06-03 Svarsdatum: 2019-06-05 Sista svarsdatum: 2019-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga