vilda djur och äventyrsturister

Skriftlig fråga 1999/2000:687 av Mikaelsson, Maggi (v)

Mikaelsson, Maggi (v)

den 10 mars

Fråga 1999/2000:687

av Maggi Mikaelsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om vilda djur och äventyrsturister

Isbjörnar är fridlysta och får inte jagas utom inom inuiternas territorier. Även om isbjörnen inte är utrotningshotad är populationen ändå liten vilket gör den sårbar. Därför är isbjörnsjakt noga internationellt reglerad och förbjuden utanför inuiternas områden. I de länder där isbjörnen finns (Ryssland, USA, Kanada och Norge), är tjuvjakt belagd med stränga straff.

I förra veckan blev två svenskar på väg över Arktis mot Nordpolen attackerade av två isbjörnar, vilket resulterade i att en av isbjörnarna blev skadskjuten. Ytterligare tre svenskar kommer i dagarna att påbörja sin resa mot Nordpolen och det är troligt att även de stöter på vilt. Extremsporter och äventyrsresor är någonting som växer kraftigt. Detta har resulterat i att områden i världen som tidigare på grund av extrema klimatförhållanden förblivit näst intill orörda, i dag står inför en ny form av exploatering. Det kommer troligtvis att finnas fler svenskar och människor med andra nationaliteter som på sin färd mot Nordpolen stöter på isbjörn.

Det är viktigt att det skapas internationella överenskommelser och riktlinjer runt den här sortens extremsporter och äventyrsresor så att den vilda faunan inte hotas.

Min fråga till miljöministern är:

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att förhindra att vilda djur, som t.ex. isbjörnar kommer till skada, till följd av äventyrsturister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-10 Anmäld: 2000-03-21 Besvarad: 2000-03-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-24)