Vilande företag

Skriftlig fråga 2005/06:1827 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 14 juni

Fråga 2005/06:1827 av Ulf Holm (mp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Vilande företag

För många företagare kan det vara en möjlighet att låta sitt företag vara vilande några år av flera olika anledningar. Dock är regelverket i dag ganska fyrkantigt för denna möjlighet, fels antalet och dels längden för att få ha sitt företag vilande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet om han är beredd att se över lagstiftningen för vilande företag, dels utifrån hur många gånger man ska ha denna möjlighet och dels hur lång tid per vilotillfälle som ska gälla.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-14 Anmäld: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-19 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-19)