Vikten av lokal banknärvaro

Skriftlig fråga 2018/19:538 av Patrik Engström (S)

Patrik Engström (S)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

För att företag och hushåll ska ha möjlighet att utvecklas behövs en väl fungerande finansiell marknad där bankerna fyller en huvudroll. Denna marknad börjar dock få allt större revor eftersom affärsbankernas omfattande kontorsnedläggningar har drabbat län som Dalarna, Jämtland och Västerbotten.

Efter 1990-talets bank- och finanskris har banksektorn strukturerats om och vi har fått fyra starka storbanker, flera nischbanker och några mindre affärsbanker samt lokala sparbanker. Det är mycket oroande att flera storbanker under de senaste 30 åren i snabb takt har lämnat landsbygden och lagt ned ca 250 lokalkontor. Detta har försvårat en helt nödvändig modernisering, näringsmässig breddning och ekonomisk tillväxt av över hälften av landets regioner. Hela denna förändring av bankstrukturen har på ett ytterst allvarligt sätt försvårat i första hand när det gäller småföretagens behov av nödvändigt lånekapital men även hushållens behov av kapital till bostadsrenovering och byggande av nya bostäder av olika slag.

I Dalarna har flera kommuner förlorat bankkontor. Det gäller bland annat Malung, där Swedbank har stängt sitt kontor. En fråga man då kan ställa sig är om en etablering av nya sparbankskontor kan vara en lösning för de kommuner som storbankerna lämnar. Enligt olika uppgifter motarbetar Swedbank en sådan utveckling trots att Swedbank formellt sett inte har något inflytande över de lokala sparbankernas etableringspolicy. Swedbank tycks använda samarbetet om it-system som en hållhake när det gäller sparbankernas etableringspolicy.

Konkurrensverket ska enligt konkurrenslagen från 2008 (2008:579) särskilt bevaka att det inte förekommer konkurrenshämmande samarbete mellan olika företag (2 kap. 1 §) och att ett företag med en dominerande ställning inte missbrukar sin starka ställning på marknaden (2 kap. 7 §). Dessa båda portalparagrafer torde vara aktuella för en analys då banknärvaron är oerhört viktig för landsbygden och för att företagen ska kunna vara etablerade i hela landet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder vidtar Konkurrensverket för att säkra att lokala banker inte missgynnas i relation till stora banker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-12 Överlämnad: 2019-04-15 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga