Vikten av att inte bromsa digitalisering av vård

Skriftlig fråga 2016/17:1744 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Genom Datainspektionens beslut att stoppa det personliga hälsokontot försvagas arbetet mot digitaliserad vård och ökat patientinflytande.

När det personliga hälsokontot som var planerat att lanseras 2016 drogs tillbaka på grund av yttranden från Datainspektionen oroar och förvirrar det vård-Sverige. Förvirringen uppstår delvis på grund av att Datainspektionen alls yttrat sig i ett ärende som ännu inte har lanserats. I sin roll som statens tillsynsmyndighet, under regeringen, torde det vara rimligare att avvakta till dess det finns ett konkret fall att ta ställning till. Utöver detta ställer sig exempelvis ansvariga statliga myndigheten, E-hälsomyndigheten frågande till att man kan bryta mot personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen när det föreslagna kontot baseras på, frivillighet.

Regeringens instruktioner kortsluter riksdagens och regeringens beslut. Det duger inte.

Det är olyckligt att förbättringar som ökar patientinflytande, patientinsyn och utvecklar digitala hälso- och sjukvården, försenas på grund av otydlighet. Drar inte statens myndigheter åt samma håll? Naturligtvis ska personlig integritet värnas, oavsett om det är i fysiska register eller digitala sådana. Tydligare regelverk och regler som är anpassade för det digitala samhället är i dagens samhälle inte ovanligt eller ohanterligt. Att bara säga nej och bromsa, leder inte utvecklingen framåt.

För att patientsäkert och effektivt säkerställa att utveckling och digitalisering av hälso- och sjukvården inte bromsas upp krävs politiskt ledarskap. På vilket sätt ska Sverige bli världsledande på e-hälsa år 2025 som riksdag och regering har att verkställa, om regeringen inte tydliggör olika statliga myndigheters uppdrag och är tydlig med vad målet är. Ökat nationellt politisk ledarskap som främjar nationell samordning samt konkreta förslag för att förbättra regelverk måste komma till stånd.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vilka konkreta åtgärder avser ansvarigt statsråd att vidta med anledning av det stoppade personliga hälsokontot för att säkerställa att digitalisering i vården inte avstannar, och på vilket sätt ska Sverige bli världsledande på e-hälsa om det inte kommer patienten till del ?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-07-19 Överlämnad: 2017-07-19 Sista svarsdatum: 2017-08-02 Svarsdatum: 2017-08-09 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga