vikarier och andra visstidsanställda

Skriftlig fråga 2003/04:1044 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 5 april

Fråga 2003/04:1044

av Peter Pedersen (v) till statsrådet Hans Karlsson om vikarier och andra visstidsanställda

Det har länge varit känt att arbetsgivare, inte minst inom mediebranschen, kringgår reglerna i lagen om anställningsskydd. Det gör de exempelvis genom att anställa vikarier endast under så lång period att de inte riskerar att behöva erbjuda företrädesrätt vid nyanställning. I stället anställs en ny vikarie eller visstidsanställd. Och så vidare. Detta innebär inte bara problem och förnedring för de visstidsanställda @ något som Journalistförbundets ordförande nyligen vittnat om i Dagens Nyheter @ utan är också ett problem för samhället i stort, eftersom det ger brist på kontinuitet i samhällsbevakningen. Ytterst pinsamt måste det också sägas vara att public service pekas ut som en särskilt stor bov i detta sammanhang.

Från Journalistförbundets sida begärs nu att lagen skrivs om så att visstidsanställning måste omfatta hela den period som arbetsgivaren behöver täcka upp, det vill säga att en visstidsanställd som utför sitt arbete på ett godtagbart sätt ska ha sin anställning tryggad så länge arbetsuppgifterna finns kvar. Likaså ska en vikarie få ha kvar sitt vikariat så länge som den hon eller han vikarierar för är frånvarande.

Detta tycker jag är vettiga krav och frågar statsrådet därför:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att tillgodose ovanstående krav?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-05 Anmäld: 2004-04-13 Besvarad: 2004-04-15 Svar anmält: 2004-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-15)