vidareutbildning vid universitet och högskolor

Skriftlig fråga 1998/99:490 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)
Fråga 1998/99:490 av Jeppe Johnsson (m) till utbildningsministern om vidareutbildning vid universitet och högskolor

den 24 mars

 

En möjlighet att läsa på högskolan är enligt den s.k. 25:4-regeln, vilken innebär att den som är över 25 år, har mer än fyra års arbetslivserfarenhet och har gjort högskoleprovet har möjlighet att studera på högskola.

Om en person sedan, efter avslutad och godkänd högskoleutbildning, vill vidareutbilda sig är detta möjligt endast inom fem år efter det att högskoleprovet gjordes.

Exempelvis har en sjuksköterska, som utbildat sig enligt 25:4-regeln, inte rätt att vidareutbilda och specialisera sig genom ytterligare högskoleutbildning om det gått mer än fem år sedan högskoleprovet avlades.

 

Vilka åtgärder avser utbildningsministern vidta för att ändra nuvarande bestämmelser?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-24 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga