veterinärutbildningen

Skriftlig fråga 2004/05:895 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 februari

Fråga 2004/05:895

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om veterinärutbildningen

Sveriges enda veterinärutbildning ges vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. De senaste årens sparkrav har inneburit fler studenter, färre lärare, mindre lokaler och nattstängd jour för stora djur, bland annat hästar.

I dag beslutar universitet självt om hur mycket av de sammanlagda resurserna som ska gå till olika verksamhetsområden. Tilldelningen av resurser till veterinärmedicin konkurrerar alltså med all annan verksamhet på SLU.

Om vi i Sverige även i framtiden ska kunna ha veterinärer med hög kompetens, bedriva en bra djursjukvård samt leva upp till djurskyddslagen så behöver veterinärutbildningen vara garanterad vissa resurser på samma sätt som läkarutbildningen.

Är statsrådet beredd att öronmärka pengar till veterinärutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-08 Anmäld: 2005-02-08 Besvarad: 2005-02-16 Svar anmält: 2005-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-16)