Veteranpolitik

Skriftlig fråga 2011/12:193 av Güclü Hedin, Roza (S)

Güclü Hedin, Roza (S)

den 30 november

Fråga

2011/12:193 Veteranpolitik

av Roza Güclü Hedin (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Sverige deltar i dag i olika internationella insatser, de är av olika karaktär och påverkar också den som åker utomlands på olika sätt. Dessa upplevelser kan te sig olika och även hanteringen. Att stötta våra soldater från början, under och efter missionerna är väldigt viktigt. Därför är det av yttersta vikt att vi samordnar våra stödinsatser och verkar för att den berörde ska få snabb hjälp.

Som första stift i Svenska kyrkan drar Lunds stift helt in bidragen till militärpastorerna från 2014, det handlar om ca 270 000 kronor. Man hänvisar till avskaffandet av värnplikten och menar att det inte längre finns en tydlig koppling och behov av att avsätta särskilda resurser för att stötta militären.

Försvarsmakten jobbar flitigt med frågan kring veteranerna. Man jobbar för att tillsätta fler psykologer och så vidare. Man är också väldigt beroende av de frivilliga instanserna som jobbar ideellt med denna fråga.

Att nu kyrkorna ser över sina verksamheter kan komma att påverka arbetet med att stötta veteranerna då mycket bygger på samarbete mellan försvarsmakten och de frivilliga organisationerna samt kyrkorna.

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder för att garantera att våra veteraner får ett bra stöd före, under och efter en utlandsmission om de frivilliga organisationerna samt kyrkorna prioriterar om sina resurser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-30 Anmäld: 2011-11-30 Besvarad: 2011-12-07 Svar anmält: 2011-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-07)