Vetenskapliga budskap

Skriftlig fråga 2018/19:865 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

För en tid sedan sponsrade organisationen Naturskyddsföreningen en konferens i Nairobi riktad till afrikanska bönder. Konferensen har i Sverige främst blivit uppmärksammad för sitt ovetenskapliga innehåll (se bland annat UNT den 18/7-19 och 27/7-19). Enligt svenska forskare fanns det till exempel inbjudna talare som vid konferensen framförde budskapet att växter kunde drabbas av aids. Likaså ska en annan talare ha framfört att bekämpningsmedlet glyfosat, inom 6 år kommer att göra hälften av alla amerikanska barn autistiska. Detta är förstås orimligt och högst ovetenskapligt. Det är också oacceptabelt att svenska skattepengar får användas för att föra fram sådana ovetenskapliga påståenden.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att organisationer som anlitas och/eller får ekonomiskt stöd från myndigheter inom statsrådets ansvarsområde, med sin verksamhet lever upp till grundläggande krav på vetenskap och beprövad erfarenhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-08-02 Överlämnad: 2019-08-02 Sista svarsdatum: 2019-08-16 Svarsdatum: 2019-08-21 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga