Verkställighet av avvisningar

Skriftlig fråga 2012/13:95 av Alfsson, Thoralf (SD)

Alfsson, Thoralf (SD)

den 6 november

Fråga

2012/13:95 Verkställighet av avvisningar

av Thoralf Alfsson (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Rikspolischefen Bengt Svenson uppmanade den 2 november landets alla 21 polisdistrikt att prioritera avvisningar av asylsökande som fått avvisningsbeslut. Under årets första åtta månader har avvisningen av 3 700 personer verkställts, vilket tyder på att drygt 5 000 personer kommer att avvisas under 2012. Då det enligt rikspolischefen finns inte mindre än 19 000 personer med avvisningsbeslut och antalet nya beslut om avvisning uppenbarligen överstiger antalet avvisade, ökar hela tiden antalet som väntar på avvisning. Med dagens takt på avvisningar kommer polismyndigheterna att vara sysselsatta under minst fyra år med redan beslutade avvisningar. Detta är en helt oacceptabel situation för alla parter.

För den som följer verksamheterna vid våra tingsrätter är sanningen den att ett inte obetydligt antal av de som ska avvisas ägnar sig åt brottslig verksamhet i Sverige, något som orsakar vårt rättsväsen mycket onödigt arbete och väldigt stora kostnader varje år. Dessutom drabbas även väldigt många brottsoffer, vilket orsakar mycket stort lidande.

Det är förvånande att polismyndigheterna tidigare inte prioriterat avvisningar, med tanke på de effekter det kan få på flera andra myndigheter.

Avser justitieministern att vidta några åtgärder på grund av hur den rådande situationen ser ut när det gäller det stora antalet personer med avvisningsbeslut som uppenbarligen inte verkställs inom en rimlig tidsram?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-06 Anmäld: 2012-11-06 Besvarad: 2012-11-14 Svar anmält: 2012-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-14)