Verkställande av utvisningar

Skriftlig fråga 2021/22:755 av Pontus Andersson (SD)

Pontus Andersson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Långt innan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 varnade vi för den alltför stora invandringens konsekvenser för Sverige. Alliansregeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationen och Socialdemokraternas oförmåga att hantera frågan i tid ledde under 2015 till en enorm migrationsvåg till Sverige, vilket i sin tur satt vårt land i ett oerhört allvarligt läge.

I början av 2016 yttrade dåvarande inrikesminister, Anders Ygeman, i en intervju att uppemot 80 000 personer kan komma att utvisas från Sverige. Migrations- och justitieminister Morgan Johansson var under lång tid ansvarig för lagstiftningen som möjliggör för berörda myndigheter att både uppsöka illegala migranter och verkställa utvisningar, ett ansvar som nu i stället hamnat hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

har Denna månad är det sex år sedan statsrådet Ygeman gjorde bedömningen att uppemot 80 000 personer skulle kunna komma att bli utvisade från Sverige. Regeringen Löfven och sedermera regeringen Andersson har alltså haft hela sex år på sig att komma med förslag som innebär att berörda myndigheter ges de möjligheter och de verktyg som de behöver för att upprätthålla inre gränskontroller och även för att kunna verkställa utvisningar. Initiativ rörande detta från statsråden Johansson och Ygeman har dock under lång tid lyst med sin frånvaro.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Har statsrådet och regeringen vidtagit åtgärder, och i så fall vilka, för att ge berörda myndigheter de förutsättningar som de behöver för att vid mandatperiodens slut ha kunnat utvisa 80 000 personer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-13 Överlämnad: 2022-01-13 Anmäld: 2022-01-14 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga