Verkställande av avvisningsbeslut

Skriftlig fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Efter terrorattacken i Stockholm den 7 april har det framkommit uppgifter om att det finns runt 12 000 personer i Sverige som har gått under jorden eller gömmer sig efter avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Om uppgifterna stämmer och regeringen dessutom känner till detta är det mycket anmärkningsvärt att man inte gjort något åt situationen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tillse att utvisningsbeslut faktiskt verkställs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-04-10 Överlämnad: 2017-04-11 Anmäld: 2017-04-18 Sista svarsdatum: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-04-26
Svar på skriftlig fråga