verksamheten vid IDEA

Skriftlig fråga 2000/01:1447 av S Järrel, Henrik (m)

S Järrel, Henrik (m)

den 20 juni

Fråga 2000/01:1447

av Henrik S Järrel (m) till utrikesminister Anna Lindh om verksamheten vid IDEA

I en utvärderingsrapport från november 2000 rörande de hittills vunna erfarenheterna av den verksamhet som sedan 1995 bedrivs vid det i Stockholm lokaliserade "International Institute for Democracy and Electoral Assistance" (IDEA), riktas en hel del kritik mot bl.a. den verkställande ledningen, ansvars- och beslutsordningen inom och mellan institutets olika organ samt sundheten i den ekonomiska hanteringen m m. Sverige är en av IDEA:s för närvarande 14 medlemsstater.

Rapporten har i förvånansvärt liten grad varit föremål för mediernas uppmärksamhet, med några få undantag.

Eftersom Sverige var initiativtagare och en av de starkaste pådrivarna bakom institutets tillkomst samt årligen till icke obetydlig del finansierar dess verksamhet med skattemedel, finns det god anledning att ägna skärpt uppmärksamhet åt hur de intentioner som bär upp institutet förverkligas och förvaltas. I all synnerhet som IDEA är en av många internationella organisationer som arbetar med samma eller snarlika syften och mål.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta med anledning av den aktuella utvärderingsrapporten om IDEA:s verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarad: 2001-07-02 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-07-02)