Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum

Skriftlig fråga 2005/06:1795 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 12 juni

Fråga 2005/06:1795 av Tasso Stafilidis (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum

Det har kommit till min kännedom att Grekiskt Kulturcentrum (GKC), som startade sin verksamhet 1994 i projektform i samarbete med Statens kulturråd och Stockholms stad, är nedläggningshotat.

GKC är sedan ett decennium ett viktigt forum för svensk-grekisk kultur i Stockholm. Grekiskt Kulturcentrum är en institution som bidrar till att berika Sveriges kulturella mångfald. GKC:s verksamhetsinriktning fokuserar på sverigegreker och på svenskar intresserade av grekisk kultur. Centret har ett bibliotek på över 25 000 volymer, en omfattande konstsamling, många museiföremål, ett stort antal gamla kartor från 1513 och framåt. Här finns även sverigegrekernas arkiv från 1870-talet. GKC ger också ut den svensk-grekiska kulturtidsskriften Pergament. På GKC anordnas ofta konstutställningar samt föredrag, seminarier och kurser. Diverse olika föreningar har sammanträden och allmänna sammankomster där.

I skymundan har GKC sedan länge brottats med ekonomisk kris. Nu riskerar centret att helt och hållet läggas ned. Anledningen till detta är att det utlovade stödet från staten och staden uteblivit under många år. Jag är djupt oroad över att GKC:s viktiga verksamhet äventyras på det här sättet. En nedläggning vore förödande.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att trygga verksamheten och på så sätt rädda Grekiskt Kulturcentrum från nedläggning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-12 Anmäld: 2006-06-12 Besvarad: 2006-06-21 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-21)