Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum (GKC)

Skriftlig fråga 2005/06:1965 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 2 augusti

Fråga 2005/06:1965 av Tasso Stafilidis (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum (GKC)

Jag tackar för svaret på min fråga 2005/06:1795. Jag har full förståelse för departementets arbetsbörda och att utbildnings- och kulturministern inte kanske hinner ta del av all viktig kulturverksamhet som sker i landet. Men ministern verkar sammanblanda det verksamhetsstöd som getts till GKC med så kallat accesstöd till ett specifikt arkivprojekt och kulturtidskriftsstödet till en av Sveriges få flerspråkiga tidskrifter, tidskriften Pergament. Vad som undgår ministern är att såväl enskilda tillfälliga projekt som tidskrifter är beroende av administrativt stöd och av andra resurser för att kunna bli av. Öronmärkt stöd kan inte användas fritt för andra ändamål. Således kan man inte med projektstöd betala lokalhyran, administration och ge allmänheten efterfrågad service. Minskar staten på verksamhetsstödet som i fallet GKC finns det risk att även sådana viktiga projekt som utgivningen av tidskriften Pergament drabbas. Statens kulturråd har inte heller följt den överenskommelse som träffats 1994 angående GKC:s verksamhet, vilket departementet väl borde känna till.

I min tidigare fråga lyfte jag specifikt upp GKC:s situation för den dagliga publika verksamheten som drabbats med en förestående total nedläggning av verksamheten som följd. Utbildnings- och kulturministern är fortfarande skyldig svaret på vad departementet kan göra då myndigheten (KUR) inom sina ramar nu inte förmår att göra något.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att trygga verksamheten och på så sätt rädda Grekiskt Kulturcentrum från nedläggning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-02 Besvarad: 2006-08-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-15)