verksamheten vid de mindre tingsrätterna

Skriftlig fråga 1999/2000:352 av Karlsson, Hans (s)

Karlsson, Hans (s)

den 7 december

Fråga 1999/2000:352

av Hans Karlsson (s) till justitieminister Laila Freivalds om verksamheten vid de mindre tingsrätterna

Riksdagen har den 7 december beslutat om anslagen till bl.a. domstolsväsendet. Beslutet innebär en ramökning, men ändå upplever personalen vid de mindre tingsrätterna att medelstilldelningen jämte flyttningen av inskrivningsverksamheten och bouppteckningarna, kan leda till en omfattande nedläggning av de mindre tingsrätterna.

Det finns som jag ser det väldigt många skäl för att i huvudsak behålla det nuvarande antalet tingsrätter. Jag ska peka på några.

Det är viktigt för rättsväsendets legitimitet att inte avstånden blir för stora. Det handlar såväl om geografiska avstånd som försvårar för alla som har skäl att ta sig till en tingsrätt, som allmänhetens känsla för att det finns ett fungerande rättsväsende med närhet i människors vardag.

Vilken känsla för och kunskap om exempelvis en domstols roll, får elever i skolan som kanske aldrig under sin skoltid får möjlighet att på ort och ställe uppleva hur ett mål går till i en tingsrätt. Det finns skäl som jag ser det tro att en sådan situation motverkar allas vår strävan att stärka och utveckla demokratin i vid mening.

Men det handlar inte enbart om rättsväsendets funktionssätt och legitimitet, utan det handlar också om möjligheten för mindre orter att bibehålla och utveckla samhället i vid mening. När en tingsrätt läggs ned utarmas orten på kompetens och utvecklingskraft.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga justitieministern vilka åtgärder hon vill vidta för att trygga verksamheten vid de mindre tingsrätterna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-09 Anmäld: 1999-12-14 Besvarad: 1999-12-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-22)