Verksamhet för synskadade

Skriftlig fråga 2008/09:882 av Tornberg, Stefan (c)

Tornberg, Stefan (c)

den 24 april

Fråga

2008/09:882 Verksamhet för synskadade

av Stefan Tornberg (c)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Synskadades riksförbund (SRF) i Norrbotten och Västerbotten har sedan ett par år bedrivit verksamhet riktad till målgruppen synskadade med ytterligare funktionshinder. Det är en verksamhet som varit möjlig tack vare ett stöd från Socialdepartementet till SRF för verksamhet inom området flerfunktionshinder. Enligt uppgift kan detta stöd komma att avskaffas vilket skulle innebära mycket negativa konsekvenser för en redan utsatt grupp.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet:

Hur avser statsrådet att i framtiden säkra och utveckla verksamheten för synskadade med ytterligare funktionshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-24 Anmäld: 2009-04-24 Svar anmält: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-06)