Verifiering av sjöoperativ förmåga för HKP 15 b

Skriftlig fråga 2008/09:261 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 18 november

Fråga

2008/09:261 Verifiering av sjöoperativ förmåga för HKP 15 b

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Ett materielsystemintyg (MSI) nr 002 för HKP 15 b utfärdades 12 juni 2008 från Flygsäkerhetsinspektionen.

För att uppnå sjöoperativ förmåga krävs emellertid ytterligare verifieringar av helikopterns förmåga att landa och starta från fartygsdäck.

HKP 15 b kan om den kompletteras med det landningsställ och den fastlåsningsutrustning som US Coast Guard redan sedan många år har installerad på sina exemplar av samma helikoptertyp användas också under mer krävande sjöförhållanden.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för ett säkerställande av att HKP 15 b erhåller full förmåga att baseras på och operera från ett svenskt statsfartyg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-18 Anmäld: 2008-11-18 Besvarad: 2008-11-26 Svar anmält: 2008-11-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-26)