Venezuela

Skriftlig fråga 2018/19:399 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I socialismens Venezuela kan utmaningarna, problemen och hoten mot medborgarna nu staplas på varandra. Maduro biter sig fast vid makten medan omvärlden försöker agera. Inte minst utgör den fattigdom och det armod som folket tillfogats stora påfrestningar för grannländerna. Colombia har redan generöst tagit emot många på flykt och fler befaras komma ifall situationen inte stabiliseras. Omfattande el-bortfall har lagt ytterligare sten på befintlig börda. Människor dör till följd av bristen på mat och mediciner. Samtidigt är världssamfundet villigt att bistå. Hjälpsändningar finns vid Venezuelas gräns men förhindras att komma in i landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt arbetar den svenska regeringen med resten av världssamfundet för att förmå Maduroregimen att tillåta att mat och mediciner får föras in i det hårt drabbade Venezuela för att därmed undvika svält, att folk dör och att fler tar till flykt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-13 Överlämnad: 2019-03-13 Anmäld: 2019-03-14 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20
Svar på skriftlig fråga