Växtbaserat i stället för grissubventioner

Skriftlig fråga 2018/19:910 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

FN:s klimatpanel IPCC har nyligen i rapporten Climate Change and Land konstaterat att köttkonsumtionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser och förordar en omläggning till mer växtbaserad kost för att våra klimatmål ska uppnås. Rapporten är bara en i raden av många tunga instanser som pekar på det ohållbara i dagens höga nivåer av animaliekonsumtion. Här kan Sverige och EU göra stor nytta genom att ta vårt ansvar och driva en politik för minskad köttkonsumtion och främjande av växtbaserad mat. Men dessvärre gör vi i dagsläget tvärtom. EU finansierar animalieindustrin med mångmiljardbelopp. Det senaste exemplet är kampanjen Gilla gris, en EU-finansierad reklamkampanj på 27 miljoner kronor med syfte att öka fläskköttskonsumtionen, i synnerhet bland unga.

Nu då svenskarna äntligen väljer att konsumera mindre kött går EU in och ”korrigerar” det med reklampengar till animalieindustrin. Det här kan regeringen inte stillatigande åse.

Jag vill därför fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att stoppa kampanjen Gilla gris och i stället främja en övergång till växtbaserade livsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-21 Överlämnad: 2019-08-22 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-05 Sista svarsdatum: 2019-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga