Växande skulder

Skriftlig fråga 2013/14:587 av Christina Oskarsson (S)

Christina Oskarsson (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Vid årsskiftet den 31/12 2013 uppgick antalet registrerade skuldsatta hos kronofogden till 434 627 personer som var skyldiga totalt 70,3 miljarder kronor. Motsvarande siffror den 31/12 2010 var 423 721 personer och 65 miljarder.

I Västra Götaland ökade de skuldsatta från 55 829 till 57 288 och skulderna från 9,3 miljarder till 9,8 miljarder. I min hemkommun Ale gick vi från 921 skuldsatta till 932 men skulden minskade något från 142 miljoner till 127 miljoner.

I den växande arbetslöshetens och fattigdomens spår växer skulderna, inte minst bland sjuka och arbetslösa som drabbats hårt av regeringens ekonomiska politik.

Genom vilka åtgärder avser ministern att minska antalet skuldsatta och deras samlade skuld?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-24 Överlämnad: 2014-04-24 Besvarad: 2014-04-30 Sista svarsdatum: 2014-04-30
Svar på skriftlig fråga