Växande sjuktal

Skriftlig fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Statsrådet Ulf Kristersson (M)

 

Statsrådet har visat stor förnöjsamhet över de skärpta reglerna för sjukförsäkringen som tvingat cancersjuka att jobba och som har gjort de utförsäkrade till en alldeles egen grupp fattiga. Sedan 2008 uppges hela 65 000 personer ha utförsäkrats. Siffror från Försäkringskassan visar att andelen sjukfrånvarande växer, och detta gäller både kort- och långtidssjukskrivna.

Förra året rapporterades det in 542 000 nya sjukdomsfall, och den psykiska ohälsan växer mest. Tidigare låg sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa på 16 procent, nu har den ökat till 23 procent.

Andelen sjukskrivna som inte har rätt till någon sjukpenning ökar också. Detta verkar enligt Försäkringskassan bero på att andelen osäkra anställningar ökar. En av orsakerna till sjukskrivningarna kan vara att arbetare med otrygga anställningar blir sjuka till följd av anställningsformens otrygga villkor. Kort sagt, fler otrygga anställningar leder till fler sjukskrivna.

Statsrådet borde erkänna att han och regeringen är på helt fel väg i denna fråga. Det är svårt nog att bli sjuk, ska du samtidigt därmed också bli fattig lär det ju inte hjälpa upp någons hälsotillstånd. En sådan så kallad ”triangulering” skulle hälsas av de sjuka och drabbade med värme och lättnad. Det vore också bra om sjukförsäkringsministern avslutade sin gärning med att visa lite medmänsklighet.

Jag har följande fråga: Hur avser statsrådet att hantera de växande sjuktalen och det utanförskap han tillfört Sverige med de skärpta sjukförsäkringsreglerna 2008?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-07-24 Överlämnad: 2014-07-24 Besvarad: 2014-08-07 Sista svarsdatum: 2014-08-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga